CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LONG PHÚ

Tìm kiếm

MCCB EASYPACT EZS160/250E/F

MN 220-240V50/60HZ 208-277V60HZ UVR

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,173,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

VOLTAGE RELEASES MN 110-130 VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,266,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

VOLTAGE RELEASES MX 110-130 VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,106,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E/250E 4P 250A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,133,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E/250E 4P 225A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,133,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E/250E 4P 200A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,133,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E/250E 4P 250A 25KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,545,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E/250E 4P 225A 25KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,545,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E/250E 4P 200A 25KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,545,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E/250E 4P 160A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,643,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E/250E 4P 125A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,702,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E/250E 4P 100A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,762,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ