CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LONG PHÚ

Tìm kiếm

Chống Sét Acti9

BỘ CHỐNG SÉT SCHNEIDER IPRD 20 20KA 3PN

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,173,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

BỘ CHỐNG SÉT SCHNEIDER IPRF1 12.5R

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18,291,900VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

Chống Sét IPRD1 12.5r 3PN 350V SPD

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,389,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

Chống Sét IPRD1 12.5r 3P 350V SPD

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,951,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

Chống Sét Acti9 IPRD1 12.5r 1PN 350V SPD

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,508,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

Chống Sét IPRD1 12.5r 1P 350V SPD

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,312,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

BỘ CHỐNG SÉT SCHNEIDER IPRD 40kA 350V 3PN

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,399,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

BỘ CHỐNG SÉT SCHNEIDER IPF 20kA 340V 3P+ N

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,573,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

BỘ CHỐNG SÉT SCHNEIDER IPF 40kA 340V 3P N

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,086,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

BỘ CHỐNG SÉT SCHNEIDER 3P+N 340V 65Ka

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,179,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

BỘ CHỐNG SÉT SCHNEIDER 1P+N 230V 20Ka

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,092,000VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ

BỘ CHỐNG SÉT SCHNEIDER IPRF1 12,5R

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,347,500VNĐ

Chiết khấu: 

Giá bán: Liên hệ