CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LONG PHÚ

INTELLIGENT HOSPITAL

-Thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống RO. 

-Thi công lắp đặt hệ thống điện nguồn và tín hiệu cho các phòng chức năng